MUDr. Peter Farkaš

  • Anesteziológ
  • NsP Sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, P.O.Box 51, 850 07 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Martina Élešová

Anesteziológ
DFNsP Limbova 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Martin Jansta

Anesteziológ
FNsP Krajinská 91, 825 56 Bratislava

0 km

MUDr. Mária Maximová

Anesteziológ
DFNsP - DKAIM Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Eva Rappová

Anesteziológ
Záchranná a dopravná zdrav. služba Pionierska 6, 837 52 Bratislava

Ordinačné hodiny