MUDr. Peter Farkaš

  • Anesteziológ
  • NsP Sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, P.O.Box 51, 850 07 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Zuzana Berkyová

Anesteziológ
DFNsP - ARO Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Lucia Gabauerová

Anesteziológ
FNsP - ARO Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Andrea Kadubcová

Anesteziológ
NOÚ - OAIM Klenová 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Ivana Mišíková

Anesteziológ
NsP Milosrdní bratia s.r.o. - OAIM SNP 10, 814 65 Bratislava

Ordinačné hodiny