MUDr. Peter Čičvara

Najbližší lekár

0.25 km

MUDr. Ján Šamudovský

endokrinológ
NsP Bardejov-súkromná endokrin.amb. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov

18.94 km

MUDr. Nadežda Sobeková

endokrinológ
NZZ - interná a endokrin. amb. Sov. hrdinov 2, 089 01 Svidník

18.99 km

MUDr. Mária Revická

endokrinológ
NZZ Sovietskych hrdinov 22, 089 01 Svidník

23.03 km

MUDr. Martin Jakubov

endokrinológ
NZZ - interná-endokrin. amb. Hviezdoslavova 23/34, 091 01 Stropkov

Ordinačné hodiny
Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 14:30