MUDr. Peter Čemba

  • internista
  • Domov dôchodcov "Jeseň života" Hanulova 7/a, 841 02 Bratislava

Najbližší lekár

1.27 km

MUDr. Zdena Ondrejkovičová

internista
M. Sch. Trnavského 8, 84101 Bratislava

1.48 km

MUDr. Peter Habán

internista
NZZ - vnútorné lek. Saratovská 24, 841 02 Bratislava

2.06 km

MUDr. Lucius Vika

internista
Cesta na Červený most 1, 83331 Bratislava

2.06 km

MUDr. Mária Maláková

internista
NMO Cesta na Červený most 1, 811 05 Bratislava

Ordinačné hodiny