MUDr. Peter Čemba

  • internista
  • Domov dôchodcov "Jeseň života" Hanulova 7/a, 841 02 Bratislava

Najbližší lekár

1.27 km

MUDr. Zdena Ondrejkovičová

internista
M. Sch. Trnavského 8, 84101 Bratislava

1.48 km

MUDr. Peter Habán

internista
NZZ - vnútorné lek. Saratovská 24, 841 02 Bratislava

2.06 km

MUDr. Pavol Hruboška

internista
NMO Cesta na Červený most 1, 841 04 Bratislava

2.06 km

MUDr. Eva Slamková

internista
NMO Cesta na Červený most 1, 841 05 Bratislava

Ordinačné hodiny