MUDr. Peter Bauer

Najbližší lekár

0.33 km

MUDr. Dana Póšová

endokrinológ
Jána Pavla II. č. 5, 04023 Košice

0.45 km

MUDr. Mária Kúseková

endokrinológ
FNsP - kl. detí a dorastu Trieda SNP 1, 040 66 Košice

0.45 km

MUDr. Anna Tokárčíková

endokrinológ
FN L. Pasteura - IV. interná klinika Rastislavova 43, 041 90 Košice

0.45 km

prof. MUDr. Dušan Trejbal

endokrinológ
LF UPJŠ Tr. SNP 1, 040 66 Košice

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:30 - 16:30
Utorok: 07:30 - 16:30
Streda: 07:30 - 16:30
Štvrtok: 07:30 - 16:30
Piatok: 07:30 - 16:30