MUDr. Peter Bauer

Najbližší lekár

0.33 km

MUDr. Dana Póšová

endokrinológ
Jána Pavla II. č. 5, 04023 Košice

0.45 km

MUDr. Eva Danková

endokrinológ
Detská nemocnica Moyzesova 9, 041 88 Košice

0.45 km

MUDr. Anna Tokárčíková

endokrinológ
FN L. Pasteura - IV. interná klinika Rastislavova 43, 041 90 Košice

0.45 km

prof. MUDr. Dušan Trejbal

endokrinológ
LF UPJŠ Tr. SNP 1, 040 66 Košice

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:30 - 16:30
Utorok: 07:30 - 16:30
Streda: 07:30 - 16:30
Štvrtok: 07:30 - 16:30
Piatok: 07:30 - 16:30