MUDr. Pavol Štefanovič

  • prakt. lekár pre dosp.
  • NZZ - PLPD Ružinovská 10, 820 07 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Tibor Baranec

prakt. lekár pre dosp.
Medintegral, s.r.o. Mierová 19, 827 15 Bratislava

0 km

MUDr. Eva Ježová

prakt. lekár pre dosp.
FNsP Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Miloslav Miklošovič

prakt. lekár pre dosp.
ŽNsP Šancová 110, 832 99 Bratislava

0 km

MUDr. Jana Pecníková

prakt. lekár pre dosp.
DKC DFNsP Kramáre Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny