MUDr. Pavlína Papierniková

  • Anesteziológ
  • NsP Milosrdní Bratia s.r.o. Nám. SNP 10, 814 65 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Andrea Gálusová

Anesteziológ
FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Karol Kálig

Anesteziológ
Klinika anest.a inter.med. LFUK Ružinovská 6, 82606 Bratislava

0 km

MUDr. Štefan Mojžiš

Anesteziológ
DK - DFN - AIM - Det. dialýza Limbova 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Katarína Žilinčanová

Anesteziológ
DFNsP - OAIM Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny