MUDr. Pavel Šimkovic

  • chirurg
  • NsP Sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 850 07 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Štefan Bočkay

chirurg
FNsP Limbová 3, 833 01 Bratislava

0 km

MUDr. Adam Hochel

chirurg
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Pavol Lauko

chirurg
NMO Cesta na Červený most 1, 833 31 Bratislava

0 km

MUDr. Richard Reis

chirurg
1. chirurgická klinika FN a LF UK Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Ordinačné hodiny