MUDr. Pavel Rozrávka , M.D., PhD.

Najbližší lekár

0.12 km

MUDr. Ibolya Dobayová

gynekológ
Jána Pavla II. č. 5, 04023 Košice

0.12 km

MUDr. Igor Kelij

gynekológ
Jána Pavla II. č. 5, 04023 Košice

0.14 km

MUDr. Igor Lazar

gynekológ
II. gyn. pôrod. klinika Moyzesová 9, 040 01 Košice

0.14 km

MUDr. Peter Urdzík

gynekológ
LF UPJŠ, II. Gyn.-Pôr. klinika Moyzesova 9, 040 01 Košice

Ordinačné hodiny