MUDr. Pavel Rozrávka , M.D., PhD.

Najbližší lekár

0.12 km

MUDr. Ibolya Dobayová

gynekológ
Jána Pavla II. č. 5, 04023 Košice

0.12 km

MUDr. Igor Kelij

gynekológ
Jána Pavla II. č. 5, 04023 Košice

0.14 km

MUDr. Pavol Rozprávka

gynekológ
FN L. Pasteura - II. gyn. pôr. Moyzesova 9, 040 11 Košice

0.14 km

MUDr. Peter Urdzík

gynekológ
LF UPJŠ, II. Gyn.-Pôr. klinika Moyzesova 9, 040 01 Košice

Ordinačné hodiny