MUDr. Pavel Porubčanský

Najbližší lekár

0.2 km

MUDr. Tatiana Jesenská

Anesteziológ
Martinská fakultná nemocnica Kollárova 2, 036 59 Martin

0.32 km

MUDr. Richard Koyš

Anesteziológ
Slovenská Záchranná, a.s. Kollárova 2, 036 01 Martin

0.32 km

MUDr. Pavel Porubčanský

Anesteziológ
MFN - KAIM Kollárova 2, 036 01 Martin

0.32 km

MUDr. Mária Schmidtová

Anesteziológ
MFN Martin Kollárova 2, 036 01 Martin

Ordinačné hodiny
Utorok: 16:00 - 18:00
Štvrtok: 16:00 - 18:00