MUDr. Pavel Porubčanský

Najbližší lekár

0.2 km

MUDr. Tatiana Jesenská

Anesteziológ
Martinská fakultná nemocnica Kollárova 2, 036 59 Martin

0.32 km

MUDr. Jaroslava Hamarová

Anesteziológ
MFN Kollárova 2, 036 01 Martin

0.32 km

MUDr. Jana Kluknavská

Anesteziológ
MFN Kollárova 2, 036 01 Martin

0.32 km

MUDr. Richard Koyš

Anesteziológ
Slovenská Záchranná, a.s. Kollárova 2, 036 01 Martin

Ordinačné hodiny
Utorok: 16:00 - 18:00
Štvrtok: 16:00 - 18:00