MUDr. Pavel Porubčanský

Najbližší lekár

0.2 km

MUDr. Tatiana Jesenská

Anesteziológ
Martinská fakultná nemocnica Kollárova 2, 036 59 Martin

0.32 km

MUDr. Erika Bakošová

Anesteziológ
KAIM MFN a JLF UK Kollárova 2, 036 01 Martin

0.32 km

MUDr. Jaroslava Hamarová

Anesteziológ
MFN Kollárova 2, 036 01 Martin

0.32 km

MUDr. Jaroslav Vyskoč

Anesteziológ
KAIM MFN Martin Kollárova 2, 036 01 Martin

Ordinačné hodiny
Utorok: 16:00 - 18:00
Štvrtok: 16:00 - 18:00