MUDr. Patrik Mesároš

Najbližší lekár

0.1 km

MUDr. Peter Blaško

gynekológ
Nemocničná a.s. Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

0.1 km

MUDr. Matej Böhmer

gynekológ
NsP a.s. Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

0.1 km

MUDr. Dominik Mízner

gynekológ
NZZ Jánošíkova 27, 901 22 Malacky

0.58 km

MUDr. Miroslav Fruš

gynekológ
Legionárska 5265, 90101 Malacky

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:00 - 13:30
Štvrtok: 12:00 - 18:00
Piatok: 07:00 - 13:30