MUDr. Patrícia Eftimová

  • Anesteziológ
  • NÚTaRCH Krajinská 101, 825 56 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Helena Brousilová

Anesteziológ
FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Ivana Čarnogurská

Anesteziológ
FNsP Ak. L. Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Tatiana Korbiniová

Anesteziológ
NsP Sv.C a M Antolská 11, 850 07 Bratislava

0 km

MUDr. Eva Ogibovičová

Anesteziológ
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny