MUDr. Olina Kovácsiková

  • praktický lekár pre deti a dorast
  • Ul. SNP č. 197/ 2, 98554 Lovinobaňa
  • 047/4396265
  • kovacsik@stonline.sk

Najbližší lekár

5.88 km

MUDr. Anna Kozáková

praktický lekár pre deti a dorast
Poliklinika Slobody 491/4, 987 01 Poltár

5.88 km

MUDr. Viera Račková

praktický lekár pre deti a dorast
Nešt. zdrav. pracovisko pre dospelých Slobody 491, 987 01 Poltár

13.17 km

MUDr. Olina Kovácsiková

praktický lekár pre deti a dorast
P.Tótha 7A, 98401 Lučenec

15.85 km

MUDr. Alena Balážová

praktický lekár pre deti a dorast
Hlavné námestie 24/4, 97901 Rimavská Sobota

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:30 - 09:30
Streda: 07:30 - 10:30
Piatok: 11:00 - 13:30