MUDr. Nikoleta Lédererová

  • urológ
  • FNsP F. D. Roosevelta - urologické odd. nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Juraj Gémeš

urológ
FNsP F. D. Roosevelta nám. Gen. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Radoslav Kňazík

urológ
FNsP F. D. Roosevelta nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Dariusz Schlegel

urológ
NsP FDR - urologické odd. nám. L. Svbodu 1, 974 01 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Milan Švec

urológ
NsP - FDR Nám L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny