MUDr. Nadežda Eisnerová

  • prakt. lekár pre dosp.
  • Neštátne zdrav. zar., amb. PLPD Saratovská ul 24, 841 02 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Táňa Kanovská

prakt. lekár pre dosp.
ZS APLPD Saratovská 24, 841 02 Bratislava

0 km

MUDr. Eva Žáková

prakt. lekár pre dosp.
Zdravot. stredisko Saratovská 24, 841 02 Bratislava

1.48 km

MUDr. Eva Sabolová

prakt. lekár pre dosp.
Domov dôchodcov "Jeseň života" Hanulova 7/a, 841 02 Bratislava

1.72 km

MUDr. Marta Holčíková

prakt. lekár pre dosp.
TOP-MED a.s., Domov jesene života Hanulova 7A, 841 01 Bratislava

Ordinačné hodiny