MUDr. Nadežda Dušeková

  • internista
  • FN - Liečebňa pre dlhodobo chorých Ružinská 6, 813 69 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Eleonóra Bellová

internista
Poliklinika Tehelná 26, 832 40 Bratislava

0 km

MUDr. Radoslav Greksák

internista
NOÚ - interné odd. B Klenová 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Martin Senárik

internista
NÚTaRCH Krajinská 91, 825 56 Bratislava

0 km

MUDr. Vanda Ušáková

internista
OÚSA - interná klinika Heydukova 10, 812 50 Bratislava

Ordinačné hodiny