MUDr. Naďa Hudecová

  • ortopédia
  • NZZ Horná 62, 974 01 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0.22 km

MUDr. Ihsan Khouri

ortopédia
Ortopedická a Ortoped.-protetická amb. Strieborné nám. 2, 974 01 Banská Bystrica

0.28 km

MUDr. Marián Dieneš

ortopédia
NsP - ortopedické odd. nám. Arm. gen. L. Svobodu, 974 01 Banská Bystrica

0.28 km

MUDr. Ján Šima

ortopédia
Ortoped.odd. NsP FDR Nám.L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0.28 km

MUDr. Michal Valent

ortopédia
NsP FDR Nám.gen.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny