MUDr. Naďa Hudecová

  • ortopédia
  • NZZ Horná 62, 974 01 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0.22 km

MUDr. Ihsan Khouri

ortopédia
Ortopedická a Ortoped.-protetická amb. Strieborné nám. 2, 974 01 Banská Bystrica

0.28 km

MUDr. Andrej Hudec

ortopédia
NsP F. D. Roosevelta - ortoped. odd. nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0.28 km

MUDr. Pavel Janek

ortopédia
NsP F. D. Roosevelta nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0.28 km

MUDr. Ján Kapusta

ortopédia
NsP F. D. Roosevelta Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny