MUDr. Monika Illithová

  • internista
  • NsP Milosrdní Bratia s.r.o. Námestie SNP 10, 814 65 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Eleonóra Bellová

internista
Poliklinika Tehelná 26, 832 40 Bratislava

0 km

MUDr. Mária Gregorová

internista
NEDIA s.r.o. Tehelná 26, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Jana Lappyová

internista
FN - I. interná klinika Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Peter Mikus

internista
NÚTaRCH - OIS Krajinská 91, 825 56 Bratislava

Ordinačné hodiny