MUDr. Monika Heizerová

  • dermatológ
  • Dermatovenerol. klinika, FN a LF UK Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Naďa Chmúrová

dermatológ
FNsP - dermatovener. Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Marie Havránková

dermatológ
NOÚ Klenová 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Katarína Poláková

dermatológ
OÚ Sv. Alžbety s.r.o. Hedukova 10, 812 50 Bratislava

0 km

MUDr. Katarína Trnovská

dermatológ
DFNsP - detská dermatovener. kl. Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny