MUDr. Monika Drakulová

  • hematológ
  • Synlab, s.r.o. hematológia atransf. Limbová 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Tatiana Badová

hematológ
FNsP akad. L.Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Elena Hostýnová

hematológ
DFNsP Limbova 1, 83340 Bratislava

0 km

MUDr. Agata Kadrliaková

hematológ
DFNsP, odd. HTO Limbova 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Eva Silvanová

hematológ
SÚSCCH Pod Krásnou Hôrkou 1, 833 48 Bratislava

Ordinačné hodiny