MUDr. Miriam Pecníková

  • Anesteziológ
  • DFNsP - detská OAIM Limbová 1, 831 01 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Ľubica Pevalová

Anesteziológ
Klinika detskej chirurgie LFUK Limbova 1, 831 01 Bratislava

0 km

Prof. MUDr. Tibor Šagát

Anesteziológ
DFNsP, DKAIM SPAM Limbová 1, 831 01 Bratislava

0.16 km

MUDr. Jaroslava Macková

Anesteziológ
Limbova 5, 83305 Bratislava

0.24 km

MUDr. Peter Malík

Anesteziológ
OAIM SÚSCH Pod Krásnou Hôrkou, 833 48 Bratislava

Ordinačné hodiny