MUDr. Miloslav Miklošovič

  • prakt. lekár pre dosp.
  • ŽNsP Šancová 110, 832 99 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Stojanka Anderlová

prakt. lekár pre dosp.
Ambulancia prakt. lekára Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava

0 km

MUDr. Lýdia Forišová

prakt. lekár pre dosp.
ŽNsP Šancová 110, 832 99 Bratislava

0 km

MUDr. Katarína Hušeková

prakt. lekár pre dosp.
Vojenská nemocnica a.s. Cesta na Červený most 1, 833 31 Bratislava

0 km

MUDr. Eva Lukášová

prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Ordinačné hodiny