MUDr. Miloš Borsuk

  • internista
  • FN, 1. interná klinika Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Issam Bou ezzeddine

internista
NsP Milosrdní bratia SNP 10, 814 65 Bratislava

0 km

MUDr. Nadežda Dušeková

internista
FN - Liečebňa pre dlhodobo chorých Ružinská 6, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Tatiana Hanisková

internista
NÚTaRCH Krajinská 91, 825 56 Bratislava

0 km

MUDr. Vlasta Košinárová

internista
LF UK, klinika pneumoftizeol. Mickiewiczova 13, 81369 Bratislava

Ordinačné hodiny