MUDr. Milica Lacová

  • pediater
  • NsP F. D. R. - klinika pre deti a dorast Nám. arm. gen. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Eva Bubanská

pediater
FNsP F. D. Roosevelta Nám. gen. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Lýdia Hunáková

pediater
NZZ Bottova 1, 974 01 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Viera Rajčanová

pediater
NSP FDR Námestie L. Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Diana Vološinová

pediater
NsP FDR, infekčné odd. nám. L.Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny