MUDr. Milica Lacová

  • pediater
  • NsP F. D. R. - klinika pre deti a dorast Nám. arm. gen. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Anna Bojová

pediater
FNsP F. D. Roosevelta nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Denisa Heinrichová

pediater
NsP Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Zuzana Michelová

pediater
FNsP F.D.Roosevelta- kl. detí a dorastu Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Denisa Raffajová

pediater
Klinika pre deti a dorast NFDR Nám. Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny