MUDr. Milan Vigaš

  • endokrinológ
  • Ústav experimentálnej endkrinol. SAV Vlárska 3, 833 06 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Iveta Kalafutová

endokrinológ
NZZ - endokrinolog. amb. Krajinská 91, 825 56 Bratislava

0 km

MUDr. Andrea Lacková

endokrinológ
FN - interné odd. nám. SNP 10, 813 63 Bratislava

0 km

MUDr. Martin Rybár

endokrinológ
Endokrinologická amb. PK Ružinovská 10, 820 07 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Jaroslava Strnová

endokrinológ
Slov. postgrad. akad. medicíny Limbová 12, 833 03 Bratislava

Ordinačné hodiny