MUDr. Milan Ševčík

  • internista
  • NMO Cesta na Červený most 1, 833 31 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Lucia Balková

internista
Ústav preventívnej a kl. medicíny Limbová 13, 833 01 Bratislava

0 km

MUDr. Martin Gočár

internista
SÚSCH Pod Krásnou Hôrkou 1, 833 48 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Štefan Hrušovský

internista
Katedra vnútorného lekárstva SPAM Limbova 12, 833 03 Bratislava

0 km

MUDr. Lucia Kšinantová

internista
PET - CENTRUM, BIONT a.s. Karloveská 63, 842 29 Bratislava

Ordinačné hodiny