MUDr. Milan Ševčík

  • kardiológ
  • Cesta na Červený most 1, 83331 Bratislava
  • 02/59351163

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Rudolf Uhliar , CSc., MUDr. Jaroslava Štrbová

kardiológ
Cesta na Červený most 1, 81272 Bratislava

1.02 km

MUDr. Ján Ardó

kardiológ
Limbova 5, 83305 Bratislava

1.02 km

Prof. MUDr. Viliam Bada , DrSc.

kardiológ
Limbova 5, 83305 Bratislava

1.02 km

prof. MUDr. Fedor Šimko

kardiológ
LF UK, FNsP L. Dérera Sasinkova 4, Limbova 5, 811 08 Bratislava

Ordinačné hodiny