MUDr. Milan Gabriško

  • neurológ
  • ŽNsP Šancová 110, 832 99 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Andrea Barčíková

neurológ
FNsP II. neurologická kl. Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Kamila Gazdíková

neurológ
FNsP Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Tatiana Mičudová

neurológ
ŽNsP - chirurgické odd. Šancová 110, 832 99 Bratislava

0 km

MUDr. Zuzana Račková

neurológ
FNsP - II. neurologická klinika Limbová 5, 833 05 Bratislava

Ordinačné hodiny