MUDr. Milan Chrena

Najbližší lekár

0.92 km

MUDr. Magdaléna Koslerová

otorinolaryngológ (ORL)
NsP - ORL amb. Hodská, 924 00 Galanta

1.07 km

MUDr. Milan Chrena

otorinolaryngológ (ORL)
NsP - ORL odd. Hodská 373/38, 924 22 Galanta

1.07 km

MUDr. Daniela Klučková

otorinolaryngológ (ORL)
NsP Sv. Lukáša Hodská 38, 924 22 Galanta

1.07 km

MUDr. Richard Kulich

otorinolaryngológ (ORL)
NsP - ORL odd. Hodská 373//38, 924 22 Galanta

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:30 - 11:00
Streda: 07:30 - 11:00
Piatok: 07:30 - 11:00