MUDr. Milan Babulic

  • chirurg
  • DFNsP Limbova 1, 833 40 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Jaromír Chorváth

chirurg
NsP MV SR Fraňa Kráľa 14, 812 72 Bratislava

0 km

MUDr. Boris Hrbatý

chirurg
I.chirurg.klinika LF UK Mickiewiczova 13, 813 72 Bratislava

0 km

MUDr. Ľubica Sidorová

chirurg
FNsP L. Dérera - neurochirurgia Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Renáta Vandriaková

chirurg
FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Ordinačné hodiny