MUDr. Milada Mlčochová

  • pediater
  • OZS Spojová 19, 974 04 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Mária Turňová

pediater
Amb. pre deti a dorast Spojová 19, 974 04 Banská Bystrica

0.32 km

MUDr. Ľubica Budajová

pediater
NZZ Hurbanova 6, 974 01 Banská Bystrica

0.41 km

MUDr. Anna Bojová

pediater
FNsP F. D. Roosevelta nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0.41 km

MUDr. Denisa Raffajová

pediater
Klinika pre deti a dorast NFDR Nám. Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny