MUDr. Milada Mlčochová

  • pediater
  • OZS Spojová 19, 974 04 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Mária Turňová

pediater
Amb. pre deti a dorast Spojová 19, 974 04 Banská Bystrica

0.32 km

MUDr. Ľubica Budajová

pediater
NZZ Hurbanova 6, 974 01 Banská Bystrica

0.41 km

MUDr. Jana Nikolinyová

pediater
FNsP F. D. Roosevelta - detské odd. nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0.41 km

MUDr. Juraj Zbojan

pediater
NsP F. D. Roosevelta Nám. L. Svobodu 1, 975 15 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny