MUDr. Mikuláš Loja MPH, MUDr. Eva Mathernyová, MUDr. Aurélia Klim...

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Eva Mathernyová , MUDr. Ingrid Súčiková

chirurg
Mäsiarska 27, 04001 Košice

0.11 km

MUDr. Pavol Drahovský

chirurg
FNsP odd. detskej chirurgie Tr. SNP 1, 040 11 Košice

0.11 km

MUDr. František Kováčik

chirurg
NZZ - chirurgia Trieda SNP 1, 040 11 Košice

0.11 km

MUDr. Vladimír Sihotský

chirurg
1. Chirurgická klinika LF UPJŠ Tr. SNP 1, 040 11 Košice

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:30 - 14:30
Utorok: 07:30 - 14:30
Streda: 07:30 - 14:30
Štvrtok: 07:30 - 14:30
Piatok: 07:30 - 14:30