MUDr. Michal Šalapa

  • chirurg
  • FN - chir. odd. Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Jozef Beláček

chirurg
FNsP akad. Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Vladimír Cingel

chirurg
LF UK Špitálska 2, 813 72 Bratislava

0 km

MUDr. Miloš Mach

chirurg
NsP MV SR Fraňa Kráľa 14, 812 72 Bratislava

0 km

MUDr. Milan Petro

chirurg
NsP MV SR Fraňa Kráľa 14, 812 72 Bratislava

Ordinačné hodiny