MUDr. Michal Piják

  • internista
  • Limbova 5, 83305 Bratislava
  • 0259541112-informátor/vrátnica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Viera Smetanová , PhD.

internista
Limbova 5, 83305 Bratislava

0 km

MUDr. Andrej Zachar , CSc.

internista
Limbova 5, 83305 Bratislava

0 km

MUDr. Daniela Hladíková

internista
FNsP - kl. geriatrie Limbová 5, 831 01 Bratislava

0 km

MUDr. Katarína Zavacká

internista
FNsP - III. interná kl. Limbová 5, 831 01 Bratislava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 11:00 - 13:00
Utorok: 10:00 - 13:00
Streda: 10:00 - 12:30
Piatok: 10:00 - 13:00