MUDr. Michal Hudec

  • Anesteziológ
  • DFNsP nám. L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0.9 km

MUDr. Tomáš Bílik

Anesteziológ
NsP F. D. Roosevelta nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

0.9 km

MUDr. Richard Džupa

Anesteziológ
NsP Roosevelta Nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

0.9 km

MUDr. Andrea Flašková

Anesteziológ
NsP FDR Nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

0.9 km

MUDr. Ivan Jób

Anesteziológ
NsP F. D. Roosevelta Nám. L. Svobodu, 974 01 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny