MUDr. Michal Hudec

  • Anesteziológ
  • DFNsP nám. L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0.9 km

MUDr. Anna Bystrianska

Anesteziológ
NsP F. D. R. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

0.9 km

MUDr. Richard Džupa

Anesteziológ
NsP Roosevelta Nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

0.9 km

MUDr. Tatiana Geistová

Anesteziológ
NsP F.D.Roosevelta Nám.L.Svobodu 1, 97401 Banská Bystrica

0.9 km

MUDr. Roman Tínes

Anesteziológ
NsP FDR Nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny