MUDr. Michal Boďa

  • traumatológia
  • NsP n.o. - traumatol. odd. Banisko 1, 977 42 Brezno

Najbližší lekár

0.42 km

MUDr. Vladimír Vaník

traumatológia
NsP, úrazová amb. Banisko 1, 977 01 Brezno

8.1 km

MUDr. Michal Bucek

traumatológia
NsP FDR nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

8.1 km

MUDr. Zdeno Čunderlík

traumatológia
NsP FDR námestie L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

8.1 km

MUDr. Vladimír Hermann

traumatológia
Odd.úrazovej chir. NFDR Gen. Svobodu 1, 975 17 BANSKÁ BYSTRICA

Ordinačné hodiny