MUDr. Michaela Kubičková

  • internista
  • NOÚ Klenova 1, 831 15 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Miriam Avramovová

internista
FNsP - interné lek. Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Daniel Hassan

internista
NÚTaRCH Krajinská 91, 825 56 Bratislava

0 km

MUDr. Pavol Povinec

internista
1. interná klinika LF UK a FN Mickiewiczova 13, 813 09 Bratislava

0 km

MUDr. Eva Šeligová

internista
FNsP - III. interná kl. Limbová 5, 833 03 Bratislava

Ordinačné hodiny