MUDr. Michaela Kadurová

Najbližší lekár

0.7 km

MUDr. Pavel Hudec

internista
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Popradské nábr. 16, 058 01 Poprad

0.75 km

MUDr. Radoslav Alexa

internista
ÚTaRCH Kvetnica, 058 87 Poprad

0.75 km

MUDr. Juraj Beniak

internista
NsP, POKO Banícka 803/28, 058 45 Poprad

0.75 km

MUDr. Miroslav Hudák

internista
NsP Poprad, interné odd. Banícka 803/28, 058 45 Poprad

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 15:00
Štvrtok: 07:00 - 15:00
Piatok: 07:00 - 15:00