MUDr. Michaela Kadurová

Najbližší lekár

0.7 km

MUDr. Pavel Hudec

internista
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Popradské nábr. 16, 058 01 Poprad

0.75 km

MUDr. Sylvia Dražilová

internista
NsP Banícka 803/28, 058 45 Poprad

0.75 km

MUDr. Miroslav Harvánek

internista
NsP Banícka 803/28, 058 45 Poprad

0.75 km

MUDr. Jozef Stavný

internista
NsP - Klinická biochémia, s.r.o. Banícka 803/28, 058 00 Poprad

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:00 - 15:00
Utorok: 07:00 - 15:00
Streda: 07:00 - 15:00
Štvrtok: 07:00 - 15:00
Piatok: 07:00 - 15:00