MUDr. Michaela Fellnerová

  • gynekológ
  • FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

Doc. MUDr. Jaroslav Hinšt

gynekológ
SPAM Limbová 12, 833 03 Bratislava

0 km

MUDr. Dušan Mašura

gynekológ
SZU Limbová 12, 833 03 Bratislava

0 km

MUDr. Jaroslav Šorf

gynekológ
NZZ Poliklinika Tehelná 26, 832 40 Bratislava

0 km

MUDr. Ivan Vážny

gynekológ
ŽNsP Šancová 110, 832 99 Bratislava

Ordinačné hodiny