MUDr. Michael Olos

  • ortopédia
  • I. ortopedická klinika Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Emil Huraj

ortopédia
DFNsP Limbova 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Martin Kordoš

ortopédia
1. ortopedická klinika LF UK Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Martin Papšo

ortopédia
FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Ivan Roháľ - iľkiv

ortopédia
FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Ordinačné hodiny