MUDr. Martina Staníková

  • internista
  • Kúpele Brusno a.s. , 976 62 Brusno

Najbližší lekár

3.26 km

MUDr. Emília Bučková

internista
Liečebňa pre dlhodobo chorých Rázusova 69, 977 01 Brezno

3.58 km

MUDr. Janka Adamčáková

internista
NsP n.o. Banisko 1, 977 42 Brezno

3.58 km

MUDr. Miroslav Szentiványi

internista
NsP Banisko 1, 977 42 Brezno

3.58 km

MUDr. Michaela Gerberyová

internista
NsP Banisko 1, 977 01 Brezno

Ordinačné hodiny