MUDr. Martina Necpálová

  • neurológ
  • NsP F.D.Roosvelta Námestie L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

Doc. MUDr. Vladimír Donáth

neurológ
NsP FDR Námestie gen. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Ivan Droppa

neurológ
Nemocnica F. D. Roosevelta Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Martina Martiníková

neurológ
NsP Roosevelta - neurolog. Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. František Patráš

neurológ
Neurochirurgická klinika SPAM Nám. Ľ. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny