MUDr. Martina Gaštanová

  • Anesteziológ
  • FNsP L. Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Eva Christová

Anesteziológ
FNsP Dérerova - KAIM Limbova 5, 833 01 Bratislava

0 km

MUDr. Lucia Hluchová

Anesteziológ
NOÚ Klenová 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Eva Leginusová

Anesteziológ
DFNsP - DKAIM-B Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Pavlína Papierniková

Anesteziológ
NsP Milosrdní Bratia s.r.o. Nám. SNP 10, 814 65 Bratislava

Ordinačné hodiny