MUDr. Martin Záhorec

  • pediater
  • DFNsP , OAIM Detské kardiocentrum Limbová 1, 833 40 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Marta Benedeková

pediater
1. detská klinika DFNsP a LF UK Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

Mgr. MUDr. Eva Dická

pediater
FNsP L. Dérera Limbova 1, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Monika Kaldarárová

pediater
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Katarína Macková

pediater
FN L. Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

Ordinačné hodiny