MUDr. Martin Záhorec

  • pediater
  • DFNsP , OAIM Detské kardiocentrum Limbová 1, 833 40 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Dagmar Bezecná

pediater
PEDIAMED s.r.o. Tehelná 26, 832 40 Bratislava

0 km

MUDr. Olívia Hamidová

pediater
DFNsP - I. detská kilinika Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Jana Kosnáčová

pediater
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Juraj Staník

pediater
DFNsP - I. detská klinika Limbova 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny