MUDr. Martin Šimko

  • gynekológ
  • FNsP - II. gynek. pôrod. klinika Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Peter Kleskeň

gynekológ
FN akad.Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Lenka Linhartová

gynekológ
FN - II. gynekol.-pôrodnícka kl. Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Ivo Petráš

gynekológ
FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Jozefa Sílešová

gynekológ
OÚ sv. Alžbety s.r.o. Hyedukova 10, 812 50 Bratislava

Ordinačné hodiny