MUDr. Martin Rozemberg

  • gynekológ
  • Antolská 11, 85107 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

FNsP Bratislava - Petržalka

gynekológ
Antolská 11, 85107 Bratislava

0 km

MUDr. Miloslav Hronec CSc.

gynekológ
Antolská 11, 85107 Bratislava

0 km

MUDr. Jana Chabadová

gynekológ
NsP Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Imrich Kostolný

gynekológ
FNsP - I. gyn-pôr. klinika Antolská 11, 851 07 Bratislava

Ordinačné hodiny
Štvrtok: 11:00 - 12:30