MUDr. Martin Rakovan

  • gynekológ
  • II. gynekolog.-pôrodnícka kl. Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

Doc. MUDr. Pavol Bazovský

gynekológ
NsP akad. L. Dérera - gyn-pôr. klinika Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Michaela Fellnerová

gynekológ
FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Jaroslav Hinšt

gynekológ
SPAM Limbová 12, 833 03 Bratislava

0 km

MUDr. Dušan Mašura

gynekológ
SZU Limbová 12, 833 03 Bratislava

Ordinačné hodiny