MUDr. Martin Naď

Najbližší lekár

0.44 km

MUDr. Viera Domeniková

psychiatr
PaDD Kraľovenskej 865, 034 95 Likavka

0.62 km

MUDr. Eva Kordovánová

psychiatr
Privátna amb. Považská 12, 034 01 Ružomberok

0.86 km

MUDr. Milan Bendiš

psychiatr
ÚVN SNP gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

0.86 km

MUDr. Radovan Hrubý

psychiatr
Psych. odd., ÚVN SNP Gen. M. Vesela č. 21, 034 26 Ružomberok

Ordinačné hodiny
Pondelok: 09:00 - 17:00
Utorok: 09:00 - 15:00
Štvrtok: 09:00 - 15:00