MUDr. Martin Kordoš

  • ortopédia
  • 1. ortopedická klinika LF UK Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Štefan Chlebovič

ortopédia
I. ortopedická klinika Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Mária Dudáková

ortopédia
NÚTaRCH Krajinská 91, 825 56 Bratislava

0 km

MUDr. Jela Macháčová

ortopédia
NZZ - ortop. amb. Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava

0 km

MUDr. Andrey Švec

ortopédia
I. ortopedická klinika LF UK Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Ordinačné hodiny