MUDr. Martin Kordoš

  • ortopédia
  • 1. ortopedická klinika LF UK Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Juraj Horváth

ortopédia
I. ortopedická klinika LF UK Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Katarína Malíková

ortopédia
Ortopedická ambulancia Šustekova 2, 852 16 Bratislava

0 km

MUDr. Michael Olos

ortopédia
I. ortopedická klinika Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Peter Vilček

ortopédia
I. ortopedická klinika FN Ružinovská 6, 826 05 Bratislava

Ordinačné hodiny