MUDr. Martin Kordoš

  • ortopédia
  • 1. ortopedická klinika LF UK Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Jozef Krajčík

ortopédia
NZZ - ortopédia Ružinovská 10, 820 07 Bratislava

0 km

MUDr. Dušan Kurčík

ortopédia
NZZ - ortopedická amb. Ružinovská 10, 827 06 Bratislava

0 km

MUDr. Marcel Kusin

ortopédia
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Martin Papšo

ortopédia
FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Ordinačné hodiny