MUDr. Martin Demeš , MUDr. Bernasovská

  • nefrológ
  • Limbova 5, 83305 Bratislava
  • 0259541112-informátor/vrátnica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Viera Pribylincová

nefrológ
Limbova 5, 83305 Bratislava

0 km

MUDr. Zuzana Žilinská

nefrológ
Limbova 5, 83305 Bratislava

0.16 km

prof. MUDr. László Kovács , DrSc, MPH

nefrológ
Limbová 1, 83340 Bratislava

0.36 km

Doc. MUDr. Silvester Krčméry

nefrológ
Klinika geriatrie LF UK Ďumbierska 3, 831 01 Bratislava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 13:00 - 15:00
Streda: 10:00 - 12:00
Štvrtok: 10:00 - 12:00
Piatok: 13:00 - 15:00