MUDr. Martin Chrastina

  • urológ
  • FNsP - urologická kl. Limbová 5, 833 31 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Timko Drakul

urológ
NOÚ Klenová 1, 833 10 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Frederico manuel Figueiredo goncalves

urológ
Urologická klinika LFUK Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

Prof. MUDr. Dalibor Ondruš

urológ
UKLF UK, FNsP Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Kvetoslava Slebodníková

urológ
DFNsP - urológia Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny